Sociala medier

Att vara eller inte att vara är inte längre frågan. Valet handlar inte om att finnas på sociala medier eller inte. Alla finns på sociala medier idag, på ett eller annat sätt. Det gäller i stor del för privatpersoner men kanske i ännu större utsträckning, företag och organisationer. Valet man som företagare ställs inför handlar istället om man som företag vill vara delaktig i diskussionen (om företaget, tjänsterna eller produkterna), eller inte. Valet handlar vidare om man som företag vill ha möjlighet att påverka vad som kommuniceras och på vilket sätt det kommuniceras.

Vill du ha hjälp med din närvaro på sociala medier? Antingen att ta steget att verka där eller vill ni lyfta er nuvarande närvaro ett eller flera snäpp?

Kontakta oss så berättar vi gärna vad vi kan hjälpa er med.